Nhãn environment

 • NVIDIA PhysX 9.19.0218
  Hơn

  NVIDIA PhysX 9.19.0218

  NVIDIA Corporation - 27,5MB - Freeware -
  NVIDIA PhysX là một động cơ vật lý mạnh mẽ cho phép thời gian thực vật lý ở gờ PC và giao diện điều khiển trò chơi. Phần mềm PhysX được chấp nhận rộng rãi bởi hơn 150 trò chơi, được sử dụng bởi hơn 10.000 người dùng đăng ký và được hỗ trợ … Thông tin thêm...
 • Notepad++ 7.6.6
  Hơn

  Notepad++ 7.6.6

  Don HO - 7,9MB - Open Source -
  Notepad ++ là miễn phí (như trong "tự do ngôn luận" và cũng như trong "miễn phí bia") nguồn mã biên tập và thay thế Notepad hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Thông tin thêm...
 • VMware Workstation 15.0.2
  Hơn

  VMware Workstation 15.0.2

  VMware, Inc - 429,9MB - Shareware -
  Khám phá sức mạnh thực sự và tính linh hoạt của máy tính của bạn máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay với VMware Workstation. Thông tin thêm...
 • J2SE Development Kit Update 8.5
  Hơn

  J2SE Development Kit Update 8.5

  Sun Microsystems, Inc. - Freeware -
  Có là hai sản phẩm chính trong gia đình nền tảng Java SE: SE Java Runtime môi trường (JRE) và bộ phát triển Java (JDK).Java Runtime Environment (JRE)Java Runtime môi trường (JRE) cung cấp các thư viện, máy ảo Java, và các thành phần khác … Thông tin thêm...
 • Arduino 1.8.5
  Hơn

  Arduino 1.8.5

  Massimo Banzi - 80,3MB - Open Source -
  Arduino là một nền tảng máy tính vật lý dựa trên một bảng micrcontroller đơn giản và một môi trường phát triển thực hiện xử lý ngôn ngữ. Thông tin thêm...
 • R for Windows 3.5.1
  Hơn

  R for Windows 3.5.1

  R Development Core Team - 70,4MB - Freeware -
  R là một môi trường phần mềm miễn phí tính toán thống kê và đồ họa.R cung cấp một loạt các thống kê (mô hình tuyến tính và phi tuyến, kiểm tra thống kê cổ điển, phân tích chuỗi thời gian, phân loại, clustering,...) và các kỹ thuật đồ … Thông tin thêm...
 • ASUS Update 7.18.03
  Hơn

  ASUS Update 7.18.03

  ASUSTeK COMPUTER INC. - 11,7MB - Freeware -
  Cập Nhật ASUS là một tiện ích cho phép bạn để tiết kiệm, quản lý và Cập Nhật BIOS bo mạch chủ trong môi trường Windows. Tiện ích Cập Nhật ASUS cho phép bạn:Lưu tệp BIOS hiện thời,Tải về tập tin BIOS mới nhất từ Internet,Cập Nhật BIOS từ … Thông tin thêm...
 • GTK+ Runtime 3.18.5
  Hơn

  GTK+ Runtime 3.18.5

  The GTK+ Team - 8,3MB - Open Source -
  Đây là các GTK + Runtime môi trường cài đặt cho Windows. Nó bao gồm tất cả các tập tin cần thiết để chạy các GTK + ứng dụng trên Windows. Cũng có một số công cụ hỗ trợ. Thông tin thêm...
 • Scilab 5.5.2
  Hơn

  Scilab 5.5.2

  Scilab Enterprises - 124,4MB - Open Source -
  Scilab là hệ số tính toán tương tự như Matlab hoặc Simulink. Scilab bao gồm hàng trăm các chức năng toán học, và các chương trình từ các ngôn ngữ khác nhau (chẳng hạn như C hay Fortran) có thể được thêm tương tác. Thông tin thêm...
 • MPLAB Tools 8.90
  Hơn

  MPLAB Tools 8.90

  Microchip Technology Inc. - 64,8MB - Freeware -
  Môi trường phát triển tích hợp MPLAB (IDE) là một công cụ miễn phí, tích hợp cho sự phát triển của các ứng dụng nhúng sử dụng vi mạch của PIC® và dsPIC® vi điều khiển. Thông tin thêm...