Nhãn SSH

 • WinSCP 5.13.4
  Hơn

  WinSCP 5.13.4

  Martin Prikryl - 8,6MB - Open Source -
  WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Thông tin thêm...
 • PuTTY 2008.1.20.7834
  Hơn

  PuTTY 2008.1.20.7834

  Simon Tatham - 0,5MB - Open Source -
  Quản lý kết nối puTTY là một nền tảng PuTTY khách hàng tiện ích cho Windows miễn phí mà mục tiêu là để cung cấp một giải pháp cho việc quản lý nhiều instances PuTTY. Thông tin thêm...
 • TightVNC 2.8.11
  Hơn

  TightVNC 2.8.11

  TightVNC - 1,6MB - Open Source -
  TightVNC là một phân phối VNC với nhiều tính năng mới, cải tiến và sửa lỗi trên VNC. Nó được tối ưu hóa cho các thao tác nhanh hơn trên các liên kết mạng chậm như modem kết nối, cung cấp thêm các tùy chọn cấu hình trong các máy chủ, tính … Thông tin thêm...
 • Tera Term 4.71
  Hơn

  Tera Term 4.71

  doda, maya, yutakapon - Open Source -
  Tera hạn là mô phỏng thiết bị đầu cuối cho Microsoft Windows, hỗ trợ cổng nối tiếp, telnet và SSH kết nối. Trong số nhiều tính năng khác nó cũng đã xây dựng trong ngôn ngữ kịch bản vĩ mô. Thông tin thêm...
 • UltraEdit 25.20.0.88
  Hơn

  UltraEdit 25.20.0.88

  IDM Computer Solutions, Inc. - 23,9MB - Shareware -
  Mạnh mẽ văn bản, HEX, HTML, PHP và các lập trình viên của biên tập viên. Thích hợp để chỉnh sửa văn bản nói chung, của lập trình viên, thiết kế web, chỉnh sửa nhị phân, email và tất cả các nhu cầu chỉnh sửa của bạn. Thông tin thêm...
 • SmartFTP 9.0.2622
  Hơn

  SmartFTP 9.0.2622

  SmartSoft Ltd. - Demo -
  SmartFTP là một FTP (File Transfer Protocol) client cho phép bạn chuyển các tập tin giữa các máy tính địa phương của bạn và máy chủ trên Internet. Thông tin thêm...
 • Core FTP Lite 2.2.1922
  Hơn

  Core FTP Lite 2.2.1922

  CoreFTP.com - 3,3MB - Freeware -
  Core FTP LE - a free secure FTP Client with SSL/TLS, SSH/SFTP, IDN, ModeZ, fxp, dragdrop, browser integration, user-friendly interface(s), FTP/HTTP Proxy, Socks 4/5 support, remote file searching, queue manager, auto retry and resume of … Thông tin thêm...
 • MobaXterm 11.0
  Hơn

  MobaXterm 11.0

  MobaXterm - 22,2MB - Freeware -
  MobaXterm is a set of Unix commands (GNU/Cygwin) included in a single portable exe file. MobaXterm integrates an X server and several network clients (SSH, RDP, VNC, telnet, rlogin, sftp, ftp, ...) accessible through a tab-based … Thông tin thêm...
 • mRemoteNG 1.72
  Hơn

  mRemoteNG 1.72

  mRemoteNG - Shareware -
  mRemoteNG is the next generation of mRemote, an open source, tabbed, multi-protocol, remote connections manager.It allows you to view all of your remote connections in a simple yet powerful tabbed interface.mRemoteNG supports the following … Thông tin thêm...
 • ZOC Terminal 7.20.4
  Hơn

  ZOC Terminal 7.20.4

  EmTec Innovative Software - 5,1MB - Shareware -
  ZOC - a telnet client, secure shell client and terminal emulator that allows a PC to easily connect to hosts and mainframes via telnet, secure shell (SSH/SSH2) modem, serial cable or isdn. Thông tin thêm...