Nhãn SSH

 • PuTTY 0.81
  Hơn

  PuTTY 0.81

  Simon Tatham - 0,5MB - Open Source -
  PuTTY by Simon Tatham is a popular open-source terminal emulator and SSH client that provides users with a secure way to access remote servers, devices, and systems. Thông tin thêm...
 • WinSCP 6.3.3
  Hơn

  WinSCP 6.3.3

  Martin Prikryl - Open Source -
  WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Thông tin thêm...
 • TightVNC 2.8.81
  Hơn

  TightVNC 2.8.81

  TightVNC - 2,4MB - Open Source -
  TightVNC by TightVNC is a remote access software application that allows users to control and access computers remotely over a network. Thông tin thêm...
 • UltraEdit 30.2.0.41
  Hơn

  UltraEdit 30.2.0.41

  IDM Computer Solutions, Inc. - 23,9MB - Shareware -
  Mạnh mẽ văn bản, HEX, HTML, PHP và các lập trình viên của biên tập viên. Thích hợp để chỉnh sửa văn bản nói chung, của lập trình viên, thiết kế web, chỉnh sửa nhị phân, email và tất cả các nhu cầu chỉnh sửa của bạn. Thông tin thêm...
 • MobaXterm 24.0
  Hơn

  MobaXterm 24.0

  MobaXterm - 22,2MB - Freeware -
  MobaXterm là một tập hợp các lệnh Unix (GNU/Cygwin) bao gồm trong một tập tin exe di động duy nhất. MobaXterm tích hợp một máy chủ X và một số khách hàng mạng (SSH, RDP, VNC, telnet, rlogin, SFTP, FTP,...) có thể truy cập thông qua một tab … Thông tin thêm...
 • T
  Hơn

  Tera Term 4.107

  doda, maya, yutakapon - Open Source -
  Tera Term by doda, maya, yutakapon is a free and open-source terminal emulation software that allows users to access remote computers, network devices, and servers via a variety of protocols. Thông tin thêm...
 • mRemoteNG 1.76.20
  Hơn

  mRemoteNG 1.76.20

  mRemoteNG - Shareware -
  mRemoteNG là thế hệ tiếp theo của mRemote, một mã nguồn mở, tab, đa giao thức, quản lý kết nối từ xa.Nó cho phép bạn xem tất cả các kết nối từ xa của bạn trong một giao diện tab đơn giản nhưng mạnh mẽ.mRemoteNG hỗ trợ các giao thức … Thông tin thêm...
 • Mocha TN3270 for Vista 3.992
  Hơn

  Mocha TN3270 for Vista 3.992

  MochaSoft Aps - 1MB - Shareware -
  Mocha TN3270 for Vista provides TN3270 emulation for IBM Mainframe Access. Supports all standard 3270 emulation featuresAlternate screen size (24x80 or 32x80) SSL (Secure Socket Layer) in 128 bit mode (RC4 with MD5) User defined functions … Thông tin thêm...
 • SmartFTP 10.0.3218.0
  Hơn

  SmartFTP 10.0.3218.0

  SmartSoft Ltd. - Demo -
  SmartFTP is a powerful file transfer protocol (FTP) client that allows users to securely transfer files between their local computer and a server on the internet. Thông tin thêm...
 • Core FTP Lite 2.2.1960
  Hơn

  Core FTP Lite 2.2.1960

  CoreFTP.com - 3,3MB - Freeware -
  Core FTP LE - một khách hàng FTP an toàn miễn phí với SSL / TLS, SSH / SFTP, IDN, ModeZ, fxp, dragdrop, tích hợp trình duyệt, giao diện thân thiện với người dùng, FTP / HTTP Proxy, Vớ 4/5 hỗ trợ, tìm kiếm tập tin từ xa, quản lý hàng … Thông tin thêm...