TAP-Windows

  • TAP-Windows 9.21.2
    Hơn

    TAP-Windows 9.21.2

    TAP-Windows - Shareware -
    OpenVPN sử dụng vòi nước-windows để cung cấp chức năng thiết bị máy ảo trên Windows. Bình thường, bạn không cần phải cài đặt cửa sổ khai thác một cách riêng biệt, như chương trình cài đặt OpenVPN bao gồm nó. Thông tin thêm...