TAP-Windows

  • TAP-Windows 9.21.2
    Więcej

    TAP-Windows 9.21.2

    TAP-Windows - Shareware -
    OpenVPN używa TAP-windows umożliwiają korzystanie z funkcji urządzenia wirtualnego kranu w systemie Windows. Normalnie trzeba zainstalować kran windows oddzielnie, jako OpenVPN instalatorów to to. więcej informacji ...