Noel DANJOU

 • File Uploader 6.0.0.38
  Hơn

  File Uploader 6.0.0.38

  Noel DANJOU - 0,9MB - Shareware -
  Một tập tin tải lên/tải điều khiển ActiveX, các HTTP File tải lên thành phần là giải pháp tốt nhất cho các trang web của bạn để tải lên hàng ngàn tập tin lớn từ một người sử dụng máy chủ web thông qua giao thức HTTP.Hỗ trợ tải lên … Thông tin thêm...
 • Birthday Reminder 1.5
  Hơn

  Birthday Reminder 1.5

  Noel DANJOU - Shareware -
  Birthday Reminder là một ứng dụng nhỏ diễn ra trong khay hệ thống. Nó tìm kiếm mặc định của bạn sổ địa chỉ Windows (WAB) và có thể hiển thị địa chỉ liên lạc của người có ngày sinh nhật hay lễ kỷ niệm đám cưới của họ ngày hôm nay hoặc trong … Thông tin thêm...
 • AMCap 9.23
  Hơn

  AMCap 9.23

  Noel DANJOU - 2,3MB - Shareware -
  AMCap là một nhỏ nhưng đầy đủ chức năng video chụp xem trước ứng dụng và tương thích với Microsoft DirectShow (trước đây là Phim_hiện_hoạt, vì thế tên). Thông tin thêm...
 • DynSite 1.13
  Hơn

  DynSite 1.13

  Noel DANJOU - 1,8MB - Shareware -
  DynSite automatically updates your dynamic IP address every time it changes on one or many dynamic DNS services or by email. Thông tin thêm...
 • Universal Converter 3.0
  Hơn

  Universal Converter 3.0

  Noel DANJOU - Shareware -
  This Universal Converter allows you to convert to and from many UK, US and metric units.To do a conversion, simply select a category (length, speed, surface, temperature, volume, weight, etc.), select the source and the target units. Thông tin thêm...
 • Motion Detection 1.4
  Hơn

  Motion Detection 1.4

  Noel DANJOU - Shareware -
  Motion Detection is an application that saves still pictures and/or makes .avi files when anything in motion is detected in front of the selected webcam. The pictures and the frames of the movies are timestamped. Thông tin thêm...
 • Locked Files Wizard 2.4
  Hơn

  Locked Files Wizard 2.4

  Noel DANJOU - 1MB - Shareware -
  The Locked Files Wizard (formerly CopyLock) is a simple assistant that allows you to replace, to move, to delete and to rename one or more files or folders which are in use by the system or any other application. Thông tin thêm...
 • File Downloader 1.13
  Hơn

  File Downloader 1.13

  Noel DANJOU - Shareware -
  File Downloader is a small yet powerful command-line tool which allows the downloading of files from HTTP or FTP servers. It supports advanced features like wildcards and download resume. Thông tin thêm...
 • Dynamic Update Tester 1.1
  Hơn

  Dynamic Update Tester 1.1

  Noel DANJOU - Shareware -
  Dynamic Update Tester is an application to test dynamic updates (RFC2136) on DNS servers. The latest version supports secure updates using transaction signatures (RFC2845). GSS with SPNEGO/Kerberos v5 is also supported. Thông tin thêm...
 • Dynamic DNS Update Library 1.0
  Hơn

  Dynamic DNS Update Library 1.0

  Noel DANJOU - Shareware -
  The DNS Library is a COM object that makes dynamic DNS updates to BIND, Microsoft and other RFC-2136-compatible DNS servers possible in an easy way for applications written in C++, VB, JavaScript, and most scripting languages. Thông tin thêm...