WinSCP 6.3.4

WinSCP 6.3.4

Martin Prikryl - Open Source - av 84 röster

WinSCP går på Windows och Linux.

License: Open Source
Datum tillagd: 2024-06-17
Utgivare: Martin Prikryl
Changelog: Single large file can be downloaded using multiple SFTP connections.
Support for OpenSSH certificates for host verification.
File hash can be used as criterion for synchronization.
Improved behavior when duplicating and moving remote files.
SSH core upgraded to PuTTY 0.80. That includes support for HMAC-SHA-512 and mitigation of “Terrapin” vulnerability.
TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 3.
Hämta
Alla
Hämta
Windows
Säkert att installera

Det var kontrolleras för uppdateringar 3 770 gånger av användarna av våra klientprogrammet UpdateStar under den senaste månaden.