WinSCP 5.21.7

WinSCP 5.21.7

Martin Prikryl - Open Source - av 84 röster

WinSCP går på Windows.

Operativsystem:
  • Windows
License: Open Source
Datum tillagd: 2023-01-23
Utgivare: Martin Prikryl
Change Log SSH core upgraded to PuTTY 0.77. That includes support for rsa-sha2-256 and rsa-sha2-512 SSH public key algorithms and improved support for HTTP proxies with SSH.
Support for ACL for S3 protocol.
Support for file masks relative to the root of an operation.
Streaming support in .NET assembly and scripting for FTP protocol.
It is possible to import sessions from OpenSSH config file.

Det var kontrolleras för uppdateringar 3 990 gånger av användarna av våra klientprogrammet UpdateStar under den senaste månaden.

WinSCP är en öppen källkod SFTP klient FTP-klient för Windows. Dess huvudsakliga funktion är den säker filöverföringen mellan en lokal och en fjärrdator. Utöver detta erbjuder WinSCP grundläggande fil manager funktionalitet. Det använder SSH (Secure Shell) och stöder, förutom Secure FTP, även äldre SCP-protokollet.