lua for windows最新版

lua for windows最新版

tại UpdateStar

lua for windows最新版

Kết quả tìm kiếm
Bảng mô tả có chứa

lua for windows最新版

 • LOVE 0.5.0
  Hơn

  LOVE 0.5.0

  prerude - Open Source -
  LOVE is a 2D game engine that utilizes the Luascripting language to create games. It relies onOpenGL graphics and the SDL interface library toallow for cross-platform implementation and is anall-encompassing gaming environment for … Thông tin thêm...
 • AutoPlay Media Studio 8.5.0.0
  Hơn

  AutoPlay Media Studio 8.5.0.0

  Indigo Rose Software - Shareware -
  AutoPlay Media Studio 6.0 là một giải thưởng giành phần mềm công cụ phát triển mà làm cho nó dễ dàng để tạo ra phần mềm đa phương tiện tương tác. Thông tin thêm...
 • MySQL Workbench 8.0.23
  Hơn

  MySQL Workbench 8.0.23

  MySQL AB - 38,2MB - Freeware -
  MySQL Workbench là một nền tảng chéo, đồ họacông cụ mô hình hóa cơ sở dữ liệu cho MySQL. Nó cho phép bạntạo ra các mô hình cơ sở dữ liệu từ đầu cũng như bằng cáchnhập cơ sở dữ liệu hiện có từ SQL hoặcMô hình DBDesigner4. Thông tin thêm...
 • Spring Engine 95.0
  Hơn

  Spring Engine 95.0

  Spring Engine - Shareware -
  Spring is a versatile 3D RTS game engine. Using extensively Lua for scripting game-specific code to make nearly every aspect of the engine customizable, from GUI, to unit AI, to pathfinding. Thông tin thêm...
 • StrokesPlus 2.8.6.3
  Hơn

  StrokesPlus 2.8.6.3

  Rob Larkin - 1,5MB - Shareware -
  Free mouse gesture recognition utility for Windows which allows you to create powerful mouse gestures that save you time. Thông tin thêm...
 • FCEUX 2.6.3
  Hơn

  FCEUX 2.6.3

  FCEUX - Shareware -
  FCEUX is a Nintendo Entertainment System (NES), Famicom, and Famicom Disk System (FDS) emulator. It supports both PAL (European) and NTSC (USA/JPN) modes. It supports both Windows and SDL versions for cross compatibility. Thông tin thêm...
 • Laruaville 2
  Hơn

  Laruaville 2

  Laruaville - Shareware -
  Laruaville 2 is a tile-matching puzzle game with the theme of cute-ghosts. Their world was beautiful and trouble free, until the day the Moon vanished from the sky. Now, the night itself seems to have vanished. Thông tin thêm...
 • Notepad3 7
  Hơn

  Notepad3 7

  Rizonesoft - 2,2MB - Freeware -
  Notepad3 là một nhanh và nhẹ dựa trên Scintilla text editor với cú pháp tô sáng. Notepad3 là một thay thế cho biên tập văn bản mặc định Windows. Thông tin thêm...
 • Moonbase Alpha
  Hơn

  Moonbase Alpha

  Moonbase Alpha là một trò chơi đào tạo và mô phỏng người thứ 3 đặt người chơi vào vị trí của một phi hành gia trên cơ sở nghiên cứu mặt trăng. Thông tin thêm...
 • Superbike Racers 1.27
  Hơn

  Superbike Racers 1.27

  Superbike Racers - 0,7MB - Shareware -
  3Ngày Superbike trò chơi đua xe. Tham gia vào một cuộc thi đua xe moto lớn nhất. Thực hiện các pha nguy hiểm để kiếm điểm và để có được trong thời gian để kết thúc. Thực hành trong chế độ Race đơn. Thông tin thêm...
Tiêu đề bổ sung có chứa

lua for windows最新版