Nhãn xls

 • Kingsoft Office 10.8.0.5423
  Hơn

  Kingsoft Office 10.8.0.5423

  Kingsoft Software Corp. - 86,5MB - Commercial -
  Đưa sức mạnh trở lại trong tay của bạn.Nhanh, tương thích, linh hoạt Kingsoft Office, với nhà văn, bảng tính và bản trình bày. Quen tuyệt đối của bố trí làm cho chắc chắn rằng bạn không cần phải tái tìm hiểu một gói phần mềm khác. Thông tin thêm...
 • Q-Dir 7.29
  Hơn

  Q-Dir 7.29

  Q-Dir - 0,5MB - Freeware -
  Q-Dir làm cho tập tin và thư mục của bạn dễ dàng quản lý.Nhanh chóng và dễ dàng truy cập, với một kỹ thuật Quadro-View tuyệt vời. Bạn không cần phải từ bỏ thông thường, kéo và thả, tất cả quan điểm, và các chức năng của hệ thống của bạn. Thông tin thêm...
 • Nuance PDF Converter 6.0
  Hơn

  Nuance PDF Converter 6.0

  Phát hành thông tin bị mắc kẹt trong các tập tin PDF! PDF Converter là chính xác nhất thế giới và tốt nhất bán các phương pháp nhất biến hiện có các tập tin PDF thành định dạng đầy đủ tài liệu, hình thức và bảng tính-hoàn chỉnh với các văn … Thông tin thêm...
 • NXPowerLite 8.0.1
  Hơn

  NXPowerLite 8.0.1

  Neuxpower Solutions Ltd - 3,5MB - Demo -
  NXPowerLite optimizes Microsoft Word documents, Excel spreadsheets and PowerPoint presentations by intelligently compressing the graphics and embedded documents stored within them. Thông tin thêm...
 • #1 Smart PDF Converter 6.1
  Hơn

  #1 Smart PDF Converter 6.1

  1Smart Soft - 2,1MB - Shareware -
  Easily converts your PDFs to HTML, DOC, RTF, XLS, JPEG, TIFF and TXT. It features an advanced menu where you can select different settings for your output files. Thông tin thêm...
 • Total Mail Converter 2.9
  Hơn

  Total Mail Converter 2.9

  Softplicity - 2,7MB - Shareware -
  Do you have hundreds of emails in your Outlook inbox folder? The more emails you store the slower your work is. They are old enough but you can't delete business correspondence. Thông tin thêm...
 • Print to PDF 1.0
  Hơn

  Print to PDF 1.0

  Valuesoft - 8,6MB - Commercial -
  Print To PDF is a perfect virtual printers on Windows computer. A user can print printable documents to "Opoosoft Print To PDF" to convert them to Adobe Acrobat PDF documents. Thông tin thêm...
 • Total HTML Converter 3.1
  Hơn

  Total HTML Converter 3.1

  Helmsman - 4,2MB - Shareware -
  Total HTML Converter converts HTML or MHT files to Doc, PDF, XLS, JPEG, TXT in bathes. FLASH is also supported. It can be handled via well-thought user interface or command line.There are lots of conversion options like Fit HTML Width To … Thông tin thêm...
 • PrintConductor 5.2
  Hơn

  PrintConductor 5.2

  fCoder Group, Inc. - 36,9MB - Freeware -
  PrintConductor program prints any number of documents in batch mode. It lets you print large numbers of files, including Adobe PDF, Microsoft Word DOC, Microsoft Excel XLS, Autodesk AutoCAD DWG, Microsoft PowerPoint PPT, etc. Thông tin thêm...
 • PDF Maker 3.0
  Hơn

  PDF Maker 3.0

  SkySof Software Inc. - Shareware -
  PDF Maker DLL is a powerful ActiveX DLL for software developers to programmatically create Adobe Acrobat PDF files from practically any type of file - Excel worksheets, Word documents, PowerPoint files, Access reports, AutoCAD … Thông tin thêm...