Nhãn users

  • Microsoft Silverlight 5.1.50907.0
    Hơn

    Microsoft Silverlight 5.1.50907.0

    Microsoft - 12,5MB - Freeware -
    Silverlight về cơ bản là gì khác hơn là của Microsoft tầm nhìn của một cross-trình duyệt, cross-nền tảng plug-in được thiết kế để là nguồn gốc của kinh nghiệm người dùng trực tuyến phong phú và để đuổi ra Flash từ vị trí thống trị hiện tại … Thông tin thêm...