Nhãn compression

  • ZipGenius 6.3.2.3115
    Hơn

    ZipGenius 6.3.2.3115

    WinInizio Software - Freeware -
    ZipGenius là phần mềm hoàn toàn miễn phí cho Windows cho phép bạn nén các tập tin để hầu như bất kỳ loại lưu trữ. ZipGenius hỗ trợ hơn 20 định dạng nén lưu trữ, bao gồm cả các tập tin ảnh đĩa CD/DVD-ROM trong ISO9660 tiêu chuẩn. Thông tin thêm...