Silent Hunter II

  • Silent Hunter 3.0
    Hơn

    Silent Hunter 3.0

    Silent Hunter II - Shareware -
    Silent Hunter là một chiến tranh Hoa Kỳ hạm đội tàu ngầm chiến đấu... Bạn bây giờ là một thành viên của các dịch vụ im lặng, chỉ huy tàu ngầm Hải quân. Thông tin thêm...