Scilab Enterprises

  • Scilab 51.1052
    Hơn

    Scilab 51.1052

    Scilab Enterprises - 124,4MB - Open Source -
    Scilab là hệ số tính toán tương tự như Matlab hoặc Simulink. Scilab bao gồm hàng trăm các chức năng toán học, và các chương trình từ các ngôn ngữ khác nhau (chẳng hạn như C hay Fortran) có thể được thêm tương tác. Thông tin thêm...