Inkscape

  • Inkscape 0.92.4
    Hơn

    Inkscape 0.92.4

    Inkscape - 57,6MB - Freeware -
    Inkscape là một công cụ vẽ với khả năng tương tự như Illustrator, Freehand và CorelDraw có sử dụng định dạng đồ họa vector khả năng mở rộng tiêu chuẩn W3C (SVG). Thông tin thêm...