ImageMagick Studio LLC

  • ImageMagick 7.1.0.25
    Hơn

    ImageMagick 7.1.0.25

    ImageMagick Studio LLC - Open Source -
    ImageMagick® là một bộ phần mềm để tạo, chỉnh sửa và soạn hình ảnh bitmap. Nó có thể đọc, chuyển đổi và ghi hình ảnh trong nhiều định dạng (hơn 100) bao gồm cả DPX, EXR, GIF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PhotoCD, PNG, Postscript, SVG và TIFF. Thông tin thêm...