Ben Olden-Cooligan

  • NAPS2 6.1.1
    Hơn

    NAPS2 6.1.1

    Ben Olden-Cooligan - 1,5MB - Shareware -
    NAPS2 là một tài liệu quét các ứng dụng với một tập trung vào sự đơn giản và dễ sử dụng. Quét tài liệu của bạn từ máy quét WIA và TWAIN tương thích, sắp xếp các trang như bạn thích, và lưu chúng như PDF, TIFF, JPEG, PNG và định dạng tập … Thông tin thêm...