7 Days to Die

  • 7 Days to Die 5.3.6.19923
    Hơn

    7 Days to Die 5.3.6.19923

    7 Days to Die - Shareware -
    7 Days to Die là một trò chơi video kinh dị sống còn được thiết lập trong một thế giới mở được phát triển bởi The Fun Pimps. Người chơi phải sử dụng trí khôn và bàn tay của họ để sống ở giữa một thế giới lớn, hậu khải huyền zombie đầy. Thông tin thêm...