Группа игровых серверов RuSSiA-SerV.RU (CCCP-SG team)

  • Counter-Strike: Global Offensive  
    Hơn

    Counter-Strike: Global Offensive  

    Группа игровых серверов RuSSiA-SerV.RU (CCCP-SG team) - Shareware -
    Counter Strike: Cuộc tấn công toàn cầu là một trò chơi video game bắn súng nhiều người đầu tiên được phát triển bởi ẩn đường vui chơi giải trí và van Corporation.The trò chơi giữa hai đội với nhau: những kẻ khủng bố và chống khủng bố. Thông tin thêm...