Torch Browser 69.2.0.1713

Torch Browser 69.2.0.1713

Torch Media Inc. - 1,6MB - Shareware - ra khỏi 13 phiếu

Torch Browser chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,6MB.

Kích thước: 1,6MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 30/09/2020
Nhà phát hành: Torch Media Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.508 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Ngọn đuốc trình duyệt là một trình duyệt với chức năng nâng cao: bạn có thể lưu các tập tin phương tiện truyền thông, quản lý hoạt động torrent và chia sẻ liên kết.