1C:Предприятие 8 8.1.13

1C:Предприятие 8 8.1.13

1C Company – Commercial – Windows
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
1C: Hệ thống doanh nghiệp 8 của chương trình được thiết kế để tự động hóa hoạt động doanh nghiệp hàng ngày: các công việc kinh doanh của kinh tế và quản lý hoạt động, chẳng hạn như quản lý kế toán, kinh doanh kế toán, quản lý nhân sự, CRM, SRM, MRP, MRP, vv.

1C: doanh nghiệp 8 hệ thống bao gồm hai phần: một khung tích hợp (aka ' 1 C: nền tảng doanh nghiệp 8') và một tập hợp các giải pháp ứng dụng tạo ra và thực hiện trong khuôn khổ.

Khuôn khổ và một giải pháp ứng dụng với nhau tạo thành một ứng dụng kinh doanh mà người dùng cuối cùng thường tương tác với trong khi thực hiện các thói quen hàng ngày của họ. Khuôn khổ chính nó không phải là phần mềm cho người dùng cuối, nghĩ rằng nó luôn luôn được cung cấp như một phần của bất kỳ ứng dụng kinh doanh.

Kể từ câu này trong phần này bạn có thể thấy thuật ngữ 'nền tảng' ở đây mà có nghĩa là giống như ' 1 C: doanh nghiệp 8 tích hợp khung ', cả hai được sử dụng như nhau.

Đó là một số lớn các ứng dụng kinh doanh phát triển ngày 1C: doanh nghiệp nền tảng. Có 30 + các ứng dụng doanh nghiệp đóng hộp (off-the-shelf) cung cấp cho một loạt các nhiệm vụ: kế toán, bán hàng và nhà kho, biên chế tính toán và nhân sự quản lý, sản xuất và kế hoạch tài chính, kế toán và báo cáo cho các doanh nhân riêng, khu vực kế toán, báo cáo củng cố, kế toán trong phi lợi nhuận tổ chức và những người khác.

Các giải pháp nhiều hơn 400 cho dọc thị trường đã được phát triển bởi 1C công ty đối tác trên khắp lãnh thổ CIS và Đông Âu: lực lượng vũ trang, giao thông vận tải, y tế công cộng, cơ sở giáo dục, nông nghiệp, khu vực ăn uống, bảo hiểm, tổ chức phi lợi nhuận, sản xuất, du lịch, ngành công nghiệp dịch vụ và nhiều người khác.

Tổng số của công ty bởi thời điểm hiện tại bằng cách sử dụng 1C: giải pháp dựa trên nền tảng doanh nghiệp đến một triệu.

Có phần mềm của chúng tôi chia thành các giải pháp ứng dụng và một nền tảng cho phép chúng tôi để thiết lập một ngành công nghiệp toàn bộ cho sự phát triển của 1C: ứng dụng kinh doanh doanh nghiệp, tự động hoá nhiều loại hình hoạt động kinh doanh sử dụng nền tảng technologic duy nhất.

Tổng quan

1C:Предприятие 8 là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi 1C Company.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.414 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của 1C:Предприятие 8 là 8.1.13, phát hành vào ngày 15/01/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/12/2007.

1C:Предприятие 8 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của 1C:Предприятие 8 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho 1C:Предприятие 8!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.414 UpdateStar có 1C:Предприятие 8 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
1C Company
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản