Кнопка "Яндекс" на панели задач 2.2.1.54

Кнопка "Яндекс" на панели задач 2.2.1.54

Яндекс – Shareware – Android Windows
5 Stars User Rating

Tổng quan

Кнопка "Яндекс" на панели задач là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Яндекс.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.645 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Кнопка "Яндекс" на панели задач là 2.2.1.54, phát hành vào ngày 03/08/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 2.2.0.53, được sử dụng bởi 43 % trong tất cả các cài đặt.

Кнопка "Яндекс" на панели задач đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Người sử dụng của Кнопка "Яндекс" на панели задач đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Кнопка "Яндекс" на панели задач!

Cài đặt

người sử dụng 9.645 UpdateStar có Кнопка "Яндекс" на панели задач cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại