Privoxy

  • Privoxy 3.0.21
    Mer

    Privoxy 3.0.21

    Privoxy - Freeware -
    Privoxy är en webbproxy baserat på Internet Junkbuster med avancerade filtreringsfunktioner för att skydda integritet, filtrering webbsidesinnehåll, hantera cookies, kontrollera åtkomst och att ta bort annonser, banners, pop-ups och annan … mer info ...