winscp ingyen letöltés

winscp ingyen letöltés

tại UpdateStar
 • WinSCP 6.3.3
  Hơn

  WinSCP 6.3.3

  Martin Prikryl - Open Source -
  WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Thông tin thêm...
 • Skype 8.118.0.205
  Hơn

  Skype 8.118.0.205

  Microsoft - 43,7MB - Freeware -
  Skype là phần mềm để gọi những người khác trên máy tính hoặc điện thoại của họ. Tải Skype và bắt đầu cuộc gọi miễn phí trên toàn thế giới. Các cuộc gọi có chất lượng âm thanh tuyệt vời và rất an toàn với mã hóa kết thúc để kết thúc. Thông tin thêm...
 • JDownloader 2.0.1
  Hơn

  JDownloader 2.0.1

  JD-Team - Freeware -
  JDownloader là mã nguồn mở, nền tảng độc lập và viết hoàn toàn bằng Java. Nó đơn giản hóa tải về tập tin từ One-Click-Hosters như Rapidshare.com hoặc Megaupload.com - không chỉ cho người dùng với một tài khoản phí bảo hiểm mà còn cho người … Thông tin thêm...
 • Windows Live Essentials 16.4.3528.0331
  Hơn

  Windows Live Essentials 16.4.3528.0331

  Microsoft - Freeware -
  Windows Live Essentials (trước đây là Windows Live Installer) là một bộ ứng dụng phần mềm miễn phí của Microsoft nhằm cung cấp tích hợp và kèm e-mail, tin nhắn tức thì, chia sẻ ảnh, xuất bản blog, Dịch vụ bảo mật và các thực thể khác … Thông tin thêm...
 • Internet Download Manager 6.42.8
  Hơn

  Internet Download Manager 6.42.8

  Tonec Inc. - 11,5MB - Freeware -
  Đẩy nhanh tải bởi lên đến 5 lần, lịch trình tải, phục hồi và tiếp tục tải bị hỏng. Chương trình có thích ứng tải về máy gia tốc, năng động tệp phân khúc, công nghệ cao tốc độ cài đặt, và phần đa thành tải công nghệ để tăng tốc quá trình … Thông tin thêm...
 • µTorrent 3.6.0.46922
  Hơn

  µTorrent 3.6.0.46922

  BitTorrent, Inc. - 2,3MB - Freeware -
  ΜTorrent là trình khách BitTorrent phổ biến nhất của thế giới. Hầu hết các tính năng hiện diện trong các khách hàng BitTorrent được hiện diện trong μTorrent, trong đó có ưu tiên băng thông, lập kế hoạch, RSS tự động tải xuống và Mainline … Thông tin thêm...
 • HP Dropbox Plugin 56.0.480
  Hơn

  HP Dropbox Plugin 56.0.480

  Hewlett-Packard Co. - Shareware -
  HP Dropbox Plugin là một phần mở rộng phần mềm được phát triển bởi Hewlett-Packard Co. cho phép người dùng in trực tiếp từ tài khoản Dropbox của họ đến bất kỳ máy in HP nào được kết nối với mạng. Thông tin thêm...
 • uTorrent final 3.5.4.44489
  Hơn

  uTorrent final 3.5.4.44489

  BitTorrent, Inc. - 2,3MB - Shareware -
  μTorrent (uTorrent) là một ứng dụng khách BitTorrent phổ biến được phát triển bởi BitTorrent, Inc. cho phép người dùng tải xuống và chia sẻ tệp qua mạng ngang hàng BitTorrent. Thông tin thêm...
 • Torrent101 3.5.0.43580
  Hơn

  Torrent101 3.5.0.43580

  Torrent101 - Shareware -
  Torrent101 là một ứng dụng phần mềm được phát triển bởi Torrent101 cung cấp nền tảng để người dùng tải xuống và chia sẻ tệp thông qua giao thức BitTorrent. Thông tin thêm...
 • Dell SupportAssist OS Recovery Plugin for Dell Upd 5.4.1.14954
  Hơn

  Dell SupportAssist OS Recovery Plugin for Dell Upd 5.4.1.14954

  Dell Inc. - Shareware -
  Dell SupportAssist OS Recovery Plugin for Dell Upd là một chương trình phần mềm được phát triển bởi Dell Inc. được thiết kế để giúp người dùng khôi phục hệ điều hành của họ trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật. Thông tin thêm...

winscp ingyen letöltés

Kết quả tìm kiếm
Bảng mô tả có chứa

winscp ingyen letöltés

 • WinSCP 6.3.3
  Hơn

  WinSCP 6.3.3

  Martin Prikryl - Open Source -
  WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Thông tin thêm...
 • Skype 8.118.0.205
  Hơn

  Skype 8.118.0.205

  Microsoft - 43,7MB - Freeware -
  Skype là phần mềm để gọi những người khác trên máy tính hoặc điện thoại của họ. Tải Skype và bắt đầu cuộc gọi miễn phí trên toàn thế giới. Các cuộc gọi có chất lượng âm thanh tuyệt vời và rất an toàn với mã hóa kết thúc để kết thúc. Thông tin thêm...
 • JDownloader 2.0.1
  Hơn

  JDownloader 2.0.1

  JD-Team - Freeware -
  JDownloader là mã nguồn mở, nền tảng độc lập và viết hoàn toàn bằng Java. Nó đơn giản hóa tải về tập tin từ One-Click-Hosters như Rapidshare.com hoặc Megaupload.com - không chỉ cho người dùng với một tài khoản phí bảo hiểm mà còn cho người … Thông tin thêm...
 • Windows Live Essentials 16.4.3528.0331
  Hơn

  Windows Live Essentials 16.4.3528.0331

  Microsoft - Freeware -
  Windows Live Essentials (trước đây là Windows Live Installer) là một bộ ứng dụng phần mềm miễn phí của Microsoft nhằm cung cấp tích hợp và kèm e-mail, tin nhắn tức thì, chia sẻ ảnh, xuất bản blog, Dịch vụ bảo mật và các thực thể khác … Thông tin thêm...
 • Internet Download Manager 6.42.8
  Hơn

  Internet Download Manager 6.42.8

  Tonec Inc. - 11,5MB - Freeware -
  Đẩy nhanh tải bởi lên đến 5 lần, lịch trình tải, phục hồi và tiếp tục tải bị hỏng. Chương trình có thích ứng tải về máy gia tốc, năng động tệp phân khúc, công nghệ cao tốc độ cài đặt, và phần đa thành tải công nghệ để tăng tốc quá trình … Thông tin thêm...
 • µTorrent 3.6.0.46922
  Hơn

  µTorrent 3.6.0.46922

  BitTorrent, Inc. - 2,3MB - Freeware -
  ΜTorrent là trình khách BitTorrent phổ biến nhất của thế giới. Hầu hết các tính năng hiện diện trong các khách hàng BitTorrent được hiện diện trong μTorrent, trong đó có ưu tiên băng thông, lập kế hoạch, RSS tự động tải xuống và Mainline … Thông tin thêm...
 • HP Dropbox Plugin 56.0.480
  Hơn

  HP Dropbox Plugin 56.0.480

  Hewlett-Packard Co. - Shareware -
  HP Dropbox Plugin là một phần mở rộng phần mềm được phát triển bởi Hewlett-Packard Co. cho phép người dùng in trực tiếp từ tài khoản Dropbox của họ đến bất kỳ máy in HP nào được kết nối với mạng. Thông tin thêm...
 • uTorrent final 3.5.4.44489
  Hơn

  uTorrent final 3.5.4.44489

  BitTorrent, Inc. - 2,3MB - Shareware -
  μTorrent (uTorrent) là một ứng dụng khách BitTorrent phổ biến được phát triển bởi BitTorrent, Inc. cho phép người dùng tải xuống và chia sẻ tệp qua mạng ngang hàng BitTorrent. Thông tin thêm...
 • Torrent101 3.5.0.43580
  Hơn

  Torrent101 3.5.0.43580

  Torrent101 - Shareware -
  Torrent101 là một ứng dụng phần mềm được phát triển bởi Torrent101 cung cấp nền tảng để người dùng tải xuống và chia sẻ tệp thông qua giao thức BitTorrent. Thông tin thêm...
 • Dell SupportAssist OS Recovery Plugin for Dell Upd 5.4.1.14954
  Hơn

  Dell SupportAssist OS Recovery Plugin for Dell Upd 5.4.1.14954

  Dell Inc. - Shareware -
  Dell SupportAssist OS Recovery Plugin for Dell Upd là một chương trình phần mềm được phát triển bởi Dell Inc. được thiết kế để giúp người dùng khôi phục hệ điều hành của họ trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật. Thông tin thêm...
Tiêu đề bổ sung có chứa

winscp ingyen letöltés