vm sharede clienet

vm sharede clienet

tại UpdateStar

vm sharede clienet

Kết quả tìm kiếm
Bảng mô tả có chứa

vm sharede clienet

 • Zip 18.05
  Hơn

  Zip 18.05

  Greg Roelofs - 0,5MB - Open Source -
  Số Zip là một nén và tập tin bao bì tiện ích cho Unix, VMS, DOS, OS/2, Windows 9 x / NT, Amiga, Atari, Macintosh, BeOS, tin nhắn SMS/QDOS, MVS, VM/CMS, và những người khác. Thông tin thêm...
 • Laplink PCmover Professional 11.0.1004
  Hơn

  Laplink PCmover Professional 11.0.1004

  Laplink Software - 82,6MB - Commercial -
  PCmover Professional tự động di chuyển tất cả các chương trình, tệp và thiết đặt bạn chọn từ máy tính cũ của bạn để mới của bạn một và tất cả các ứng dụng của bạn sẽ được cài đặt tự động đã sẵn sàng để sử dụng.PCmover là cách dễ nhất để di … Thông tin thêm...
 • VMware Workstation 16.1.0
  Hơn

  VMware Workstation 16.1.0

  VMware, Inc - 429,9MB - Shareware -
  Khám phá sức mạnh thực sự và tính linh hoạt của máy tính của bạn máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay với VMware Workstation. Thông tin thêm...
 • VMware Player 16.1.0
  Hơn

  VMware Player 16.1.0

  VMware, Inc. - 74,7MB - Freeware -
  Chạy máy ảo trên Windows của bạn hoặc máy tính Linux với VMware Player 2.5. Ứng dụng phần mềm miễn phí máy tính để bàn ảo hàng hóa này giúp bạn dễ dàng để hoạt động bất kỳ máy ảo tạo bởi VMware Workstation, VMware Fusion, VMware Server hay … Thông tin thêm...
 • JabRef 2.4
  Hơn

  JabRef 2.4

  JabRef Team - Shareware -
  JabRef is an open source bibliography reference manager. The native file format used by JabRef is BibTeX, the standard LaTeX bibliography format. Thông tin thêm...
 • EiffelStudio 6.1
  Hơn

  EiffelStudio 6.1

  Bernd Schoeller - Open Source -
  EiffelStudio is an IDE for the Eiffel language (ECMA-367, ISO/IEC 25436, and ACM Software System Award 2006). It includes an Eiffel compiler, an Eiffel GUI editor, an Eiffel code browsing tool, a diagram editor with round-trip, a … Thông tin thêm...
 • Recovery Explorer Professional 8.13
  Hơn

  Recovery Explorer Professional 8.13

  LLC SysDev Laboratories - 17,3MB - Shareware -
  Recovery Explorer Professional is a feature-packed software application for access and recovery of files in various cases of data loss or file system damage, easy comprehensible for both technical experts and home users. Thông tin thêm...
 • vOptimizer Freeware 4.0.43.0
  Hơn

  vOptimizer Freeware 4.0.43.0

  vizioncore - Shareware -
  With over 10,000 users, vOptimizer is the recognized industry-standard VM optimizer for fast, easy, and reliable optimization of Windows virtual machines for VMware and Microsoft platforms. Thông tin thêm...
 • Patty
  Hơn

  Patty

  Patty is a profiler for JRE 1.5.0 only. It usesJVMTI and native bytecode instrumentation for theanalysis of the heap, reachable objects, executiontime, garbage collection efficiency, codecoverage, and thread contention. Thông tin thêm...
 • jclassinfo
  Hơn

  jclassinfo

  anarxia - Open Source -
  jclassinfo is an information extractor for Java classes. The information it deals with includes but is not limited to VM requirements, inheritance, dependencies, field and method signatures, and class attributes. Thông tin thêm...
Tiêu đề bổ sung có chứa

vm sharede clienet