taiphanmem geogebra

taiphanmem geogebra

tại UpdateStar

taiphanmem geogebra

Kết quả tìm kiếm
Bảng mô tả có chứa

taiphanmem geogebra

  • GeoGebra 6.0.513.0
    Hơn

    GeoGebra 6.0.513.0

    GeoGebra - 50MB - Open Source -
    GeoGebra là một phần mềm toán học năng động tham gia hình học, đại số và giải tích. Hai quan điểm là đặc trưng của GeoGebra: một biểu hiện trong cửa sổ đại số tương ứng với một đối tượng trong cửa sổ hình học và ngược lại. Thông tin thêm...
Tiêu đề bổ sung có chứa

taiphanmem geogebra