hämta sticky notes

hämta sticky notes

tại UpdateStar

hämta sticky notes

Kết quả tìm kiếm
Bảng mô tả có chứa

hämta sticky notes

Tiêu đề bổ sung có chứa

hämta sticky notes

 • Efficient Sticky Notes Pro 5.50
  Hơn

  Efficient Sticky Notes Pro 5.50

  EfficientPIM - Shareware -
  Vứt bỏ các ghi chú giấy truyền thống dính và bắt đầu sử dụng mạnh mẽ hiệu quả Sticky Notes! "Stick" ghi chú của bạn trên máy tính để bàn và bạn có thể đọc thông tin quan trọng tại bất kỳ thời gian trên màn hình. Thông tin thêm...
 • Sticky Password Premium 8.2.3.24
  Hơn

  Sticky Password Premium 8.2.3.24

  Lamantine.com - 28,4MB - Commercial -
  Sticky Password là một người quản lý mật khẩu được phát triển bởi Lamantine. Nó cho phép bạn dễ dàng quản lý và đồng bộ hóa tất cả các tài khoản và mật khẩu của bạn trên Windows, Android và iOS. Thông tin thêm...
 • Simple Sticky Notes 4.6.0
  Hơn

  Simple Sticky Notes 4.6.0

  Simnet Software Company Ltd. - 1,1MB - Freeware -
  It's a simple, easy-to-use, absolutely free, fast and efficient taking notes software. Simple Sticky Notes is 100% safe and ads free.Features;-Full unicode support-RichText support-Colourful and Transparent notes-Printable-Snap to desktop … Thông tin thêm...
 • Vov Sticky Notes 4.9
  Hơn

  Vov Sticky Notes 4.9

  VOVSOFT - 1,4MB - Shareware -
  For many people, the desktop is simply the place where shortcuts and icons are located, without any real functionality. Nonetheless, you can benefit from all the empty space on your desktop by adding post-its, and Vov Sticky Notes is one … Thông tin thêm...
 • HP Notes 5.1.4274.30382
  Hơn

  HP Notes 5.1.4274.30382

  Hewlett-Packard - Shareware -
  HP Notes cho phép bạn tạo ra các máy tính xách tay khác nhau, viết hoặc vẽ và chọn trong số các khối văn bản để di chuyển xung quanh hoặc chuyển đổi thành văn bản. Thông tin thêm...