delphi d150 dowload

delphi d150 dowload

tại UpdateStar

delphi d150 dowload

Kết quả tìm kiếm
Bảng mô tả có chứa

delphi d150 dowload

 • BitComet 1.62
  Hơn

  BitComet 1.62

  BitComet - 9,1MB - Freeware -
  BitComet là một BitTorrent/HTTP/FTP tải về phần mềm quản lý, mà là mạnh mẽ, nhanh chóng, rất dễ dàng để sử dụng, và hoàn toàn miễn phí. Thông tin thêm...
 • Beyond Compare 4.3.3.24545
  Hơn

  Beyond Compare 4.3.3.24545

  Scooter Software - 5,2MB - Shareware -
  Ngoài so sánh là một thư mục so sánh Tiện ích tập tin so sánh Tiện ích gói trong một. Đồng bộ hóa các tập tin giữa các máy tính xách tay và máy tính, nhà và văn phòng, vv. So sánh thư mục cây-by-side với mismatches được đánh dấu. Thông tin thêm...
 • Lazarus 2.0.0
  Hơn

  Lazarus 2.0.0

  Michael A. Hess - Open Source -
  Lazarus là một RAD đối tượng Pascal phát triển IDE để sử dụng với Free Pascal. Đó là mở nguồn equivalent of Delphi VCL, được thiết kế để được độc lập widget và làm việc trên bất kỳ nền tảng nào mà Free Pascal có thể được tìm thấy. Thông tin thêm...
 • TeraPad 1.0.9
  Hơn

  TeraPad 1.0.9

  TeraPad - Shareware -
  TeraPad là một chương trình được phát triển bởi Susumu Terao lần đầu tiên được phát hành vào tháng 4 năm 1999. Chương trình này cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung văn bản của các trang Web như blog và các trang web khác. Thông tin thêm...
 • AutoPlay Media Studio 8.5.0.0
  Hơn

  AutoPlay Media Studio 8.5.0.0

  Indigo Rose Software - Shareware -
  AutoPlay Media Studio 6.0 là một giải thưởng giành phần mềm công cụ phát triển mà làm cho nó dễ dàng để tạo ra phần mềm đa phương tiện tương tác. Thông tin thêm...
 • GExperts for Delphi 1.32
  Hơn

  GExperts for Delphi 1.32

  GExperts Development Team - Open Source -
  GExperts is a set of tools built to increase the productivity of Delphi and C++Builder programmers by adding several features to the IDE. GExperts is developed as Open Source software we encourage user contributions to the project. Thông tin thêm...
 • 2Gif 5.3
  Hơn

  2Gif 5.3

  fCoder - Demo -
  2GIF is a command line graphics converter allowing you to convert images to gif format from 50 image files formats including conversions from jpeg to gif, from bitmap to gif, from tiff to gif and so on. Thông tin thêm...
 • SmartFTP 9.0.2739.0
  Hơn

  SmartFTP 9.0.2739.0

  SmartSoft Ltd. - Demo -
  SmartFTP là một FTP (File Transfer Protocol) client cho phép bạn chuyển các tập tin giữa các máy tính địa phương của bạn và máy chủ trên Internet. Thông tin thêm...
 • TEXTools 2.2
  Hơn

  TEXTools 2.2

  Firefly Software - Shareware -
  While the other guys are still declaring variables, get the job done with TEXTools -- the powerful, pipe-based text processing workbench for Windows that allows you to morph text into other forms by simply combining filters. Thông tin thêm...
 • Sisulizer 3.0.340
  Hơn

  Sisulizer 3.0.340

  Visually localize your software with Sisulizer, in three simple steps:First, scan the application and locate all of the textSisulizer can work directly with your .NET assembly, C#, C/C++, C++ Builder, Delphi, Java, VB.NET, Visual Basic … Thông tin thêm...
Tiêu đề bổ sung có chứa

delphi d150 dowload