artificial insemination

artificial insemination

tại UpdateStar

artificial insemination

Kết quả tìm kiếm
Bảng mô tả có chứa

artificial insemination

 • IsoBuster 4.2
  Hơn

  IsoBuster 4.2

  Smart Projects - 4,4MB - Commercial -
  IsoBuster (IB) là phần mềm tinh tế nhưng giá thấp để phục hồi dữ liệu từ CD, DVD, BD. Bằng việc quản lý các lỗi tốt hơn và nhiều kĩ thuật xử lý, IB có khả năng tốt để phục hồi dữ liệu của bạn. Thông tin thêm...
 • Easy Photo Unblur 2.0
  Hơn

  Easy Photo Unblur 2.0

  SoftOrbits - 12,3MB - Shareware -
  Easy Unblur sửa chữa hình ảnh mờ, làm sắc nét misfocused imaged, fix lắc máy ảnh và chuyển động mờ. Trí tuệ nhân tạo các thuật toán phân tích hình ảnh của bạn để phát hiện các đối tượng misfocused hoặc chuyển động mờ Hoa văn, áp dụng một … Thông tin thêm...
 • 15-game 3.6.2.265
  Hơn

  15-game 3.6.2.265

  nordos game studio - Shareware -
  Trò chơi 15 là tương tự như trên thế giới được biết đến trò chơi logic. Bạn nên đặt mảnh bằng cách sau đây con số từ 1 đến 15. Làm cho nó nhanh hơn so với một máy tính! Thông tin thêm...
 • OpenTTD 1.2.2
  Hơn

  OpenTTD 1.2.2

  OpenTTD - 3,2MB - Open Source -
  OpenTTD là một trò chơi mô phỏng kinh doanh mà trong đó người chơi cố gắng để kiếm được tiền thông qua vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng đường, đường sắt, nước và không khí. Thông tin thêm...
 • Autodesk Pixlr 1.1.1
  Hơn

  Autodesk Pixlr 1.1.1

  Autodesk - 150,3MB - Shareware -
  Autodesk Pixlr is a program that provides control over specific photo enhancements. You can easily select exactly which elements get the applied effects, add focus to your photos and emphasize exactly what you want, apply linear or radial … Thông tin thêm...
 • Sim aquarium 3.8.58
  Hơn

  Sim aquarium 3.8.58

  Anuman Interactive - 37,9MB - Commercial -
  Sim Aquarium is the one of the best virtual aquarium screensaver software programs on the market with incredible backgrounds full of color and variety. Thông tin thêm...
 • Raptor 1.0
  Hơn

  Raptor 1.0

  Complexity Chaotic Systems Simulator. From living organisms and ecological and social systems to planets, chemical reactions, gravity etc. Also Artificial Life (AL) Simulator. Thông tin thêm...
 • SmartDeblur 2.2
  Hơn

  SmartDeblur 2.2

  SmartDeblur - Shareware -
  SmartDeblur is a user friendly and useful tool for restoring blurry and defocused images.Blurry images are universal in our life. Thông tin thêm...
 • ICE Book Reader Professional 9.6.4
  Hơn

  ICE Book Reader Professional 9.6.4

  ICE Graphics - 2MB - Shareware -
  ICE Book Reader Professional is an ultimate e-book reader and and MP3 creator. ICE Book Reader Professional is a first alternative e-book reader with native support .LIT files, witch do not use any Microsoft Reader components. Thông tin thêm...
 • Call To Arms
  Hơn

  Call To Arms

  Firearms - Call To Arms - Shareware -
  Call to Arms is a real-time tactics and strategy video game developed by German company Digitalmindsoft. The Domination game mode requires each team to take strategic points on a map, with the number of points decided by the number of … Thông tin thêm...
Tiêu đề bổ sung có chứa

artificial insemination