Nhãn interact

 • NVIDIA PhysX 9.17.0524
  Hơn

  NVIDIA PhysX 9.17.0524

  NVIDIA Corporation - 27,5MB - Freeware -
  NVIDIA PhysX là một động cơ vật lý mạnh mẽ cho phép thời gian thực vật lý ở gờ PC và giao diện điều khiển trò chơi. Phần mềm PhysX được chấp nhận rộng rãi bởi hơn 150 trò chơi, được sử dụng bởi hơn 10.000 người dùng đăng ký và được hỗ trợ … Thông tin thêm...
 • 1C:Предприятие 8 8.1.13
  Hơn

  1C:Предприятие 8 8.1.13

  1C Company - Commercial -
  1C: Hệ thống doanh nghiệp 8 của chương trình được thiết kế để tự động hóa hoạt động doanh nghiệp hàng ngày: các công việc kinh doanh của kinh tế và quản lý hoạt động, chẳng hạn như quản lý kế toán, kinh doanh kế toán, quản lý nhân … Thông tin thêm...
 • Ableton Live 10.0.2
  Hơn

  Ableton Live 10.0.2

  Ableton AG - 693,5MB - Demo -
  Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có thể thực hành:-làm việc một cách độc lập trên sequencer Ableton Live; -Ghi lại sobstevnnye âm thanh và MIDI-clip; -Làm việc với âm thanh; -Xây dựng phần nhịp điệu riêng của họ trong một loạt các phong … Thông tin thêm...
 • VNC Free Edition 5.1.0
  Hơn

  VNC Free Edition 5.1.0

  RealVNC Ltd. - Freeware -
  VNC là viết tắt của Virtual Network Computing. Phần mềm này được phát triển để có một phần mềm điều khiển từ xa cho phép bạn xem và tương tác với máy tính ("máy chủ") bằng cách sử dụng một chương trình đơn giản ("xem") trên các máy tính … Thông tin thêm...
 • VNC Enterprise Edition 4.5.0
  Hơn

  VNC Enterprise Edition 4.5.0

  RealVNC Ltd. - Shareware -
  VNC stands for Virtual Network Computing. VNC is remote control software which allows you to view and fully interact with one computer desktop (the "VNC server") using a simple program (the "VNC viewer") on another computer desktop … Thông tin thêm...
 • DriverGuide Toolkit 2.1.29
  Hơn

  DriverGuide Toolkit 2.1.29

  DriverGuide Toolkit - Shareware -
  Let's face it, finding the right device driver or firmware can be a tedious, time-consuming, and often impossible task! DriverGuide was created to make staying up to date a whole lot easier. Thông tin thêm...
 • ContactTalk Standard
  Hơn

  ContactTalk Standard

  4x4 Software, Inc. - Shareware -
  ContactTalk allows you to capture lead from emails and automatically build an opt-In contact database for the purpose of automatic autoresponder message follow-up. Thông tin thêm...
 • Python Multimodal Hub
  Hơn

  Python Multimodal Hub

  LSK - Open Source -
  The Python Multimodal Hub is an implementation ofthe Multimodal Middleware Protocol. It is used tointerconnect components in a network and to routemessages between them. Thông tin thêm...
 • EZGenerator Web Site Builder
  Hơn

  EZGenerator Web Site Builder

  Image Line BVBA - Shareware -
  EZGenerator gives you a head start when you want to create and maintain your own professional quality website. Based on an impressive collection of over 2500 web template variations (each fully customizable) and an intuitive Wizard … Thông tin thêm...
 • Live2u 2.3
  Hơn

  Live2u 2.3

  xronos - Shareware -
  Live2u is a professional, feature-rich chat tool that is used to interact live, one-on-one with a site's visitors. Features include Web site visitor tracking and inviting users to chat, intelligent call distribution and queueing, session … Thông tin thêm...