Nhãn file transfer

 • WinSCP 5.19.5
  Hơn

  WinSCP 5.19.5

  Martin Prikryl - Open Source -
  WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Thông tin thêm...
 • NetSupport School 12.0.23
  Hơn

  NetSupport School 12.0.23

  NetSupport Ltd - 12,6MB - Shareware -
  NetSupport School là phần mềm quản lý lớp học. Cung cấp một loạt các tính năng bao gồm khả năng hiển thị màn hình trên máy trạm sinh viên hoặc xem tối đa 16 màn hình trên máy Tutor cùng một lúc. Thông tin thêm...
 • Auto FTP Manager 7.21
  Hơn

  Auto FTP Manager 7.21

  DeskShare - 4,2MB - Shareware -
  Tự động FTP Manager là một ứng dụng FTP mạnh mẽ kết nối với bất kỳ máy chủ FTP và chuyển các tập tin tự động. Bạn có thể lên lịch chuyển và tận dụng một loạt các chức năng cho phép bạn quản lý các tập tin trên máy chủ FTP. Thông tin thêm...
 • PCsync 5.04.2700
  Hơn

  PCsync 5.04.2700

  Laplink Software - Commercial -
  Nếu bạn có nhiều hơn một máy tính, rất có thể là tại một số điểm bạn sẽ muốn di chuyển hoặc đồng bộ hóa các tập tin giữa chúng. PCsync là sự lựa chọn tự nhiên cho nhanh, dễ dàng, tự động chuyển tập tin và đồng bộ hóa giữa các máy tính. Thông tin thêm...
 • Areca Backup 7.5
  Hơn

  Areca Backup 7.5

  Olivier PETRUCCI - Open Source -
  Areca là một hệ thống sao lưu tập tin hỗ trợ dữ liệunén (zip/zip64 định dạng) và mã hóa,sao lưu gia tăng, chuyển tập tin FTP, một tập tinlịch sử thám hiểm, và nhiều tính năng khác. Thông tin thêm...
 • BriskBard 2.9.0
  Hơn

  BriskBard 2.9.0

  BriskBard - 4,9MB - Freeware -
  BriskBard is the new all-in-one Windows program that simplifies many of the most common tasks in Internet integrating in one program a web browser, an email client, a media player, a news aggregator, a file transfer client, a newsgroups … Thông tin thêm...
 • Anyplace Control 7.0
  Hơn

  Anyplace Control 7.0

  Anyplace Control Software - 2,7MB - Shareware -
  Anyplace Control provides a secure way for you to access and control remote PC from anywhere in the world just like sitting in front of your remote PC. Thông tin thêm...
 • TurboFTP 6.90.1178
  Hơn

  TurboFTP 6.90.1178

  TurboSoft, Inc. - 6,2MB - Demo -
  TurboFTP is a secure FTP client program (supports FTP over SSL/TLS and SFTP over SSH2) for Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/2003/Vista. Thông tin thêm...
 • TeraCopy Pro 2.2
  Hơn

  TeraCopy Pro 2.2

  Code Sector Inc. - 1,5MB - Demo -
  TeraCopy is a compact program designed to copy and move files at the maximum possible speed, also providing you with a lot of features: * Copy files faster. TeraCopy uses dynamically adjusted buffers to reduce seek times. Thông tin thêm...
 • Network Assistant 4.5
  Hơn

  Network Assistant 4.5

  Gracebyte Software - Shareware -
  Network Assistant is a real-time communication utility for the office environment, including channels-based chat, shared whiteboard, message board and instant messaging. Thông tin thêm...