Nhãn design graphics

  • Corel Paint Shop Pro Photo 21.1.0.22
    Hơn

    Corel Paint Shop Pro Photo 21.1.0.22

    Corel - 2,6MB - Commercial -
    Paint Shop Pro Photo X 2 có mọi thứ bạn cần để tạo ra hình ảnh tuyệt đẹp. Trung tâm học tập tích hợp và một cú nhấp chuột ảnh sửa chữa công cụ làm cho nó dễ dàng để sửa lỗi trong ảnh phổ biến như mắt đỏ, màu sắc và độ sắc nét. Thông tin thêm...