Nhãn automation

 • 1C:Предприятие 8 8.1.13
  Hơn

  1C:Предприятие 8 8.1.13

  1C Company - Commercial -
  1C: Hệ thống doanh nghiệp 8 của chương trình được thiết kế để tự động hóa hoạt động doanh nghiệp hàng ngày: các công việc kinh doanh của kinh tế và quản lý hoạt động, chẳng hạn như quản lý kế toán, kinh doanh kế toán, quản lý nhân … Thông tin thêm...
 • EPSON-Drucker-Software 5.0
  Hơn

  EPSON-Drucker-Software 5.0

  EPSON-Drucker-Software - Freeware -
  Epson là một công ty có kinh doanh chính là phát triển, sản xuất, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ thông tin liên quan đến các thiết bị (máy tính và thiết bị ngoại vi, bao gồm cả máy tính, máy in, máy quét và máy chiếu), thiết bị điện tử … Thông tin thêm...
 • Timer 12.0
  Hơn

  Timer 12.0

  Cyborg Software - Shareware -
  Ứng dụng hẹn giờ siêu nhiều này sẽ nhận được công việc làm. 12 cá nhân điều khiển đồng hồ đếm ngược với hình ảnh, tiêu đề, bắt đầu, dừng, khôi phục và thiết lập lại nút. Thông tin thêm...
 • Trillian 6.1.0.17
  Hơn

  Trillian 6.1.0.17

  Cerulean Studios - 16MB - Shareware -
  Trillian là một đầy đủ tính năng, độc lập, Interface chat client hỗ trợ AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger, và IRC. Nó cung cấp khả năng không thể với nguyên bản mạng lưới khách hàng, trong khi hỗ trợ các tiêu chuẩn tính năng như âm thanh trò … Thông tin thêm...
 • RadioBOSS 5.8.0.7
  Hơn

  RadioBOSS 5.8.0.7

  djSoftware - 2,1MB - Demo -
  RadioBOSS is the software product that provides automation capabilities for broadcasting stations, clubs, discos, casinos, shops, cinemas. A large number of features allows using it no matter where you need to play music. Thông tin thêm...
 • Areca Backup 7.5
  Hơn

  Areca Backup 7.5

  Olivier PETRUCCI - Open Source -
  Areca is a file backup system that supports datacompression (zip / zip64 format) and encryption,incremental backups, FTP file transfer, a filehistory explorer, and many other features. Thông tin thêm...
 • SyncBack 7.5.0.0
  Hơn

  SyncBack 7.5.0.0

  2BrightSparks Pte Ltd - 1,8MB - Freeware -
  SyncBack is a freeware file backup & synchronization program that can be used with hard drives, rewritable CD's & DVD's (formatted with UDF), removable media (e.g. Compact Flash), FTP servers, ZIP archives, and network shares. Thông tin thêm...
 • FastKeys 4.15
  Hơn

  FastKeys 4.15

  FastKeys - 1,6MB - Shareware -
  All in One Windows Automation software. Fully configurable Start menu, Shortcuts, Text Expander, Auto Complete and Mouse Gestures. User-defined commands to run files, open webpages, send macros or automate anything. Thông tin thêm...
 • xStarter 1.8.9
  Hơn

  xStarter 1.8.9

  xStarter Solutions, Inc. - Shareware -
  We, advanced computer users, spend all day in front of our monitors doingrepetitive tasks again and again. Our fingers remember many key combinationsto use in various Windows applications. Thông tin thêm...
 • RoboTask 7.3
  Hơn

  RoboTask 7.3

  NeoWise Software - 3,3MB - Shareware -
  RoboTask allows you to automate any combination of tasks on your computer, ranging from simply launching web pages, to checking email, moving or backing up files to uploading or downloading, sending email and much more. Thông tin thêm...