XnView

 • XnView 2.49.2
  Hơn

  XnView 2.49.2

  XnView - 3,5MB - Freeware -
  XnView là một trình duyệt đồ họa nhanh đa dạng, người xem và chuyển đổi. Nó có thể đọc nhiều hơn 400 định dạng tập tin, ví dụ như GIF, BMP, JPEG, PNG, TARGA, multipage TIFF, máy ảnh RAW, JPEG 2000, MPEG, AVI, QuickTime. Thông tin thêm...
 • XnView Shell Extension (64bits) 3.5.1
  Hơn

  XnView Shell Extension (64bits) 3.5.1

  XnView - 1MB - Freeware -
  XnView shell extension allows for viewing a thumbnail of the selected image in the context menu of MS Explorer. You will be able to convert and resize, and you can even edit IPTC metadata. Thông tin thêm...
 • XnView Shell Extension 3.2
  Hơn

  XnView Shell Extension 3.2

  XnView - 0,8MB - Freeware -
  XnView Shell Extension cho phép xem hình thu nhỏ của ảnh được chọn trong menu ngữ cảnh của MS Explorer. Bạn sẽ có thể chuyển đổi và thay đổi kích cỡ, và thậm chí bạn có thể chỉnh sửa siêu dữ liệu IPTC. Thông tin thêm...
 • Hunkeler Informatik