WinX Software

  • ZipX 19
    Hơn

    ZipX 19

    WinX Software - 6,4MB - Shareware -
    ZipX là tiện ích nén và mã hóa một tập tin dễ dàng sử dụng cho Microsoft Windows. Nó hỗ trợ nhiều định dạng tập tin khác nhau.ZipX hỗ trợ các tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến như AES và Triple DES. Thông tin thêm...