WinX Software

  • ZipX 22.1
    Hơn

    ZipX 22.1

    WinX Software - 6,4MB - Shareware -
    ZipX là tiện ích nén và mã hóa một tập tin dễ dàng sử dụng cho Microsoft Windows. Nó hỗ trợ nhiều định dạng tập tin khác nhau.ZipX hỗ trợ các tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến như AES và Triple DES. Thông tin thêm...