Wargaming Group Limited

  • World of Tanks Blitz 4.1.0
    Hơn

    World of Tanks Blitz 4.1.0

    Wargaming Group Limited - Shareware -
    Thế giới của xe tăng Blitz là Free-to-Play PvP nhấn mà đặt các chỉ huy chống lại nhau trong 7-vs-7 xe tăng chiến đấu, với hơn 200 xe duy nhất để làm chủ từ Đức, Nhật bản, Pháp, UK, Hoa Kỳ, Liên Xô, và Trung Quốc. Thông tin thêm...