Vivaldi Technologies

  • Vivaldi Browser 5.3.2679.61
    Hơn

    Vivaldi Browser 5.3.2679.61

    Vivaldi Technologies - 79,4MB - Freeware -
    Một trình duyệt cho chúng tôi bạn bè vào năm 1994, hai lập trình viên bắt đầu làm việc trên trình duyệt web. Ý tưởng là để làm cho một trình duyệt thực sự nhanh chóng, có khả năng chạy trên phần cứng giới hạn, Giữ trong tâm trí mà người … Thông tin thêm...