Vivaldi Technologies

  • Vivaldi Browser 3.7.2218.55
    Hơn

    Vivaldi Browser 3.7.2218.55

    Vivaldi Technologies - 37,7MB - Freeware -
    Một trình duyệt cho chúng tôi bạn bè vào năm 1994, hai lập trình viên bắt đầu làm việc trên trình duyệt web. Ý tưởng là để làm cho một trình duyệt thực sự nhanh chóng, có khả năng chạy trên phần cứng giới hạn, Giữ trong tâm trí mà người … Thông tin thêm...