Stardock Systems

 • Stardock Start8 1.95
  Hơn

  Stardock Start8 1.95

  Stardock Systems - 10,4MB - Shareware -
  Start8 là một chương trình mà cho phép bạn thêm một tuỳ chỉnh Windows 8 bắt đầu trình đơn, để máy tính của bạn. Bạn có thể ghim các ứng dụng hiện đại tới trình đơn start của Windows 8, boot trực tiếp về máy tính để bàn Windows 8 và nó cung … Thông tin thêm...
 • IconPackager 10.3
  Hơn

  IconPackager 10.3

  Stardock Systems - Shareware -
  Thế giới tốt nhất, dễ nhất cách để thay đổi các biểu tượng trên Microsoft Windows! IconPackager là một chương trình cho phép người dùng thay đổi gần như tất cả các biểu tượng cửa sổ của cùng một lúc bằng cách áp dụng các "gói" của biểu … Thông tin thêm...
 • Stardock Object Desktop 4.1
  Hơn

  Stardock Object Desktop 4.1

  Stardock Systems - 5MB - Shareware -
  Đối tượng Desktop là một bộ mạnh mẽ của các cải tiến máy tính để bàn biến đổi kinh nghiệm Windows của bạn. Nó giống như nhận được phiên bản tiếp theo của Windows hôm nay. Thông tin thêm...
 • Stardock CursorFX 4.3
  Hơn

  Stardock CursorFX 4.3

  Stardock Systems - Shareware -
 • Dell Dock 2.5.0.1527
  Hơn

  Dell Dock 2.5.0.1527

  Stardock Systems - Freeware -
  Dell Dock là một tiện ích bao gồm với nhiều Dell máy tính. Đi theo một trong các bước dưới đây khi gặp phải vấn đề với "Dell Dock" và khoá cứng trình duyệt. Thông tin thêm...
 • Dreams for Stardock DeskScapes 10.93
  Hơn

  Dreams for Stardock DeskScapes 10.93

  Stardock Systems - 50MB - Shareware -
  Stardock DeskScapes là một chương trình cho phép người dùng có hoạt hình hình nền trên desktop của Windows 7, Vista hoặc XP. Nó hỗ trợ chơi video như hoạt hình nền, tự động tạo ra nội dung như hoạt hình nền và nhiều hơn nữa. Thông tin thêm...
 • Stardock WindowBlinds 10.84
 • Stardock WindowFX  
  Hơn

  Stardock WindowFX  

  Stardock Systems - Shareware -
  WindowFX là phần mềm hiệu ứng đặc biệt cho biết thêm một loạt các cửa sổ mở và đóng cửa. Một số tính năng bao gồm bóng pha trộn, hiệu ứng chuyển tiếp, hiệu ứng đặc biệt, bóng tối vv Thông tin thêm...
 • Stardock Groupy 1.43
  Hơn

  Stardock Groupy 1.43

  Stardock Systems - Shareware -
 • Fences 9.5.1.0
  Hơn

  Fences 9.5.1.0

  Stardock Systems - 9MB - Freeware -
  Là một chương trình mà sẽ giúp bạn tổ chức các máy tính của bạn có thể ẩn các biểu tượng của bạn khi họ không sử dụng. Thông tin thêm...