Skype Technologies, S.A.

  • Skype Click to Call 8.5.0.9167
    Hơn

    Skype Click to Call 8.5.0.9167

    Skype Technologies, S.A. - 11MB - Freeware -
    Gọi số điện thoại ngay lập tức, bất cứ nơi nào trên web, vớichỉ cần một cú nhấp chuột nhất. Nó là giống như ảo thuật-một khi bạn cài đặt Skype nhấp để gọi, bạn có thể gọi trên trang web với chỉ một cú nhấp chuột. Thông tin thêm...