Rufus

  • Rufus 3.11
    Hơn

    Rufus 3.11

    Rufus - 1MB - Shareware -
    Rufus là một chương trình cho phép bạn định dạng và tạo ổ đĩa flash USB có thể khởi động, chẳng hạn như phím USB / pendrives, thẻ nhớ, v.v. Thông tin thêm...