Ronen Tzur

  • Sandboxie 5.33.1
    Hơn

    Sandboxie 5.33.1

    Ronen Tzur - 0,6MB - Shareware -
    Sandboxie đòi hỏi các vô hiệu hoá không chặn của chức năng có sẵn cho các trang Web thông qua trình duyệt. Thay vào đó, Sandboxie cô lập và ly kết quả của các trang Web bất cứ điều gì có thể làm cho máy tính của bạn, bao gồm cài đặt phần … Thông tin thêm...