RaMMicHaeL

 • Unchecky 1.2.0
  Hơn

  Unchecky 1.2.0

  RaMMicHaeL - Shareware -
  Kiểm soát cài đặt và kiểm tra cho sự hiện diện của phần mềm quảng cáo, thanh công cụ và tương tự như rác, và giúp ngăn ngừa việc cài đặt. Thông tin thêm...
 • 7+ Taskbar Tweaker 5.12.3
  Hơn

  7+ Taskbar Tweaker 5.12.3

  RaMMicHaeL - 1,6MB - Freeware -
  Bietet aber eine Reihe nützlicher Funktionen. Thông tin thêm...
 • Textify 1.8.11
  Hơn

  Textify 1.8.11

  RaMMicHaeL - 0,5MB - Shareware -
  Bạn đã bao giờ muốn sao chép một số văn bản từ một hộp thoại không cung cấp chức năng như vậy?Textify được tạo ra để giải quyết vấn đề này: bạn có thể trỏ chuột qua văn bản, nhấp chuột vào phím tắt (Shift + nhấp chuột giữa theo mặc … Thông tin thêm...