Peter Gebhard Software

 • Dr. Hardware 2008 21.5.0
  Hơn

  Dr. Hardware 2008 21.5.0

  Peter Gebhard Software - 3,5MB - Shareware -
  Dr. Hardware 2008 là một chương trình phát hiện phần cứng mạnh mẽ cho Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, 2003, XP, XP x64 và Vista. Thông tin thêm...
 • Dr. Hardware 2009 19.9.9
  Hơn

  Dr. Hardware 2009 19.9.9

  Peter Gebhard Software - Shareware -
  Tiến sĩ Hardware 2009 là một chương trình phát hiện phần cứng mạnh mẽ cho Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, 2003, XP, XP x64 và Vista. Thông tin thêm...
 • Dr. Hardware 2006 9.0.0
  Hơn

  Dr. Hardware 2006 9.0.0

  Peter Gebhard Software - Shareware -
  Dr. Hardware 2006 is a powerful hardware detection program for Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, 2003, XP and XP x64. It provides detailed information about processor, BIOS, SDRAM modules, sensor chips, mainboard chipset, SCSI, EIDE and PCI … Thông tin thêm...