Nuance Communications, Inc.

 • Nuance PaperPort 14.5.6
  Hơn

  Nuance PaperPort 14.5.6

  Nuance Communications, Inc. - 671,3MB - Shareware -
  Có văn phòng tổ chức để các cấp độ mới về năng suất với phần mềm quản lý tài liệu máy tính để bàn số 1 của thế giới. PaperPort chuyên nghiệp kết hợp nhanh, dễ dàng quét với mạnh mẽ PDF sáng tạo cho các quản lý đơn giản của tất cả các tài … Thông tin thêm...
 • PaperPort Image Printer 64-bit 14.0.2
  Hơn

  PaperPort Image Printer 64-bit 14.0.2

  Nuance Communications, Inc. - Commercial -
 • Nuance PDF Viewer Plus 7.20.3274
  Hơn

  Nuance PDF Viewer Plus 7.20.3274

  Nuance Communications, Inc. - Shareware -
 • Nuance Omnipage 18.1
  Hơn

  Nuance Omnipage 18.1

  Nuance Communications, Inc. - Commercial -
  OmniPage cho phép các chuyên gia kinh doanh để đạt được các cấp độ mới về năng suất bằng cách loại bỏ sự sinh sản hướng dẫn sử dụng của tài liệu. Thông tin thêm...
 • PaperPort Image Printer 14
  Hơn

  PaperPort Image Printer 14

  Nuance Communications, Inc. - Commercial -
 • Nuance PDF Reader 8.10.1302
  Hơn

  Nuance PDF Reader 8.10.1302

  Nuance Communications, Inc. - 42,4MB - Shareware -
  Chuẩn bị sẵn sàng để suy nghĩ lại sự lựa chọn của bạn của PDF reader miễn phí. Nuance PDF Reader cho phép bạn làm nhiều hơn là chỉ xem tập tin PDF. Bạn có thể chuyển đổi tập tin PDF cho Word, Excel và RTF thông qua một dịch vụ lưu trữ web. Thông tin thêm...
 • Paperport 14.0
  Hơn

  Paperport 14.0

  Nuance Communications, Inc. - Commercial -
  PaperPort 12 các thế giới yêu thích tài liệu quản lý phần mềm cho PC, là cách nhanh nhất và dễ nhất cho người dùng gia đình để quét, tổ chức, tìm và chia sẻ tài liệu và hình ảnh. Thông tin thêm...
 • PaperPort Professional 12.0
  Hơn

  PaperPort Professional 12.0

  Nuance Communications, Inc. - Commercial -
  Văn phòng tổ chức phải một mức độ hoàn toàn mới với phần mềm quản lý tài liệu máy tính để bàn của thế giới #1. PaperPort chuyên nghiệp 12 kết hợp nhanh, dễ dàng quét công cụ với mạnh mẽ PDF sáng tạo cho các quản lý đơn giản của tất cả các … Thông tin thêm...
 • Nuance Cloud Connector 3.2.1396
  Hơn

  Nuance Cloud Connector 3.2.1396

  Nuance Communications, Inc. - Shareware -
  Kết nối nhanh chóng và an toàn giữa Microsoft Windows và đám mâyNgoài việc lồng ghép với OmniPage, Nuance Cloud nối tạo ra một ổ đĩa mạng lưới dưới Microsoft Windows do đó bạn có thể sử dụng lưu trữ đám mây như là dễ dàng như thể nó là một … Thông tin thêm...
 • Nuance PDF Create! 8.20.6418
  Hơn

  Nuance PDF Create! 8.20.6418

  Nuance Communications, Inc. - Shareware -
  Sự lựa chọn thông minh cho việc tạo ra 100% ngành công nghiệp-tiêu chuẩn tập tin PDF từ bất kỳ ứng dụng máy tính, làm cho nó đơn giản để chia sẻ hoặc lưu trữ tài liệu bằng cách sử dụng định dạng PDF. Thông tin thêm...