Nival cdv

  • Blitzkrieg 2 51.42.0.0
    Hơn

    Blitzkrieg 2 51.42.0.0

    Nival cdv - Shareware -
    Blitzkrieg 2 là một trò chơi RTS nằm trong WW2. Trò chơi diễn ra trong Phi, Nga, Thái Bình Dương và châu Âu, và đặc trưng với các phe phái khác nhau 6 được miêu tả trong các trò chơi chiến đấu trong trận đánh căn cứ tương ứng của họ trong … Thông tin thêm...