KC Softwares

 • KC Softwares SUMo 5.15.1.523
  Hơn

  KC Softwares SUMo 5.15.1.523

  KC Softwares - 1,5MB - Shareware -
  SUMo (màn hình cập nhật phần mềm) giữ máy tính của bạn up-to-date & an toàn bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm yêu thích của bạn!Không giống như các tính năng Cập nhật tự động được xây dựng trong, SUMo nói với bạn nếu Cập … Thông tin thêm...
 • KC Softwares DUMo 2.25.0.120
  Hơn

  KC Softwares DUMo 2.25.0.120

  KC Softwares - 3,5MB - Shareware -
  DUMo (trình điều khiển Cập Nhật màn hình) giữ máy tính của bạn up-to-date & an toàn bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của trình điều khiển phần cứng cần thiết! Thông tin thêm...
 • KC Softwares KCleaner 3.8.4.114
  Hơn

  KC Softwares KCleaner 3.8.4.114

  KC Softwares - 1,4MB - Shareware -
  KCleaner được thiết kế để có hiệu quả nhất đĩa cứng sạch hơn, theo dõi mỗi byte vô dụng để cung cấp cho bạn tất cả các ressources bạn có thể cần cho các tài liệu, âm nhạc, hình ảnh, phim... Thông tin thêm...
 • KC Softwares IDPhotoStudio 2.16.3.73
  Hơn

  KC Softwares IDPhotoStudio 2.16.3.73

  KC Softwares - 3,5MB - Freeware -
  IDPhotoStudio là một người dùng thân thiện với ID Photo duplicator & Printer. Thông tin thêm...
 • KC Softwares RAMExpert 1.20.0.42
  Hơn

  KC Softwares RAMExpert 1.20.0.42

  KC Softwares - 3,4MB - Shareware -
  RAMExpert cung cấp cho bạn một tầm nhìn tinh thể rõ ràng của bộ nhớ RAM của bạn (Random truy cập Memory) đặc điểm kỹ thuật. Sau đó đề nghị nâng cấp nếu thích hợp. Thông tin thêm...
 • AudioGrail 7.13.0.222
  Hơn

  AudioGrail 7.13.0.222

  KC Softwares - 1,9MB - Shareware -
  AudioGrail (trước đây là K-MP3) là quân đội Thụy sĩ dao cho everthing đó là liên quan đến các tập tin âm thanh (MP3, MPC, OGG...). Thông tin thêm...
 • KC Softwares HDDExpert 1.20.0.54
  Hơn

  KC Softwares HDDExpert 1.20.0.54

  KC Softwares - 2,1MB - Shareware -
  HDDExpert là một tiện ích rất đơn giản cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của ổ đĩa cứng (ATA / SATA / SCSI / SSD) được cài đặt trong máy tính của bạn. Thông tin thêm...
 • KC Softwares VideoInspector 2.15.8.152
  Hơn

  KC Softwares VideoInspector 2.15.8.152

  KC Softwares - 3,7MB - Freeware -
  VideoInspector là một công cụ được thiết kế để cung cấp cho bạn nhiều thông tin càng tốt về các tập tin video của bạn. Với VideoInspector, bạn sẽ biết lý do tại sao các tập tin video của bạn đã không có âm thanh hoặc từ chối để chơi một … Thông tin thêm...
 • KC Softwares Startup Sentinel 1.9.0.28
  Hơn

  KC Softwares Startup Sentinel 1.9.0.28

  KC Softwares - 3,4MB - Shareware -
  Startup Sentinel (còn gọi là SuS) làm cho máy tính của bạn khởi động nhanh hơn và an toàn hơn bằng cách cho bạn toàn quyền kiểm soát trên phần mềm nạp. Thông tin thêm...
 • KC Softwares Zer0 0.25.0.29
  Hơn

  KC Softwares Zer0 0.25.0.29

  KC Softwares - 2,1MB - Shareware -
  Zer0 là một công cụ xóa tệp thân thiện với người dùng với mức độ bảo mật cao.Với Zer0, bạn sẽ có thể xóa tệp và ngăn chặn sự phục hồi tệp của người thứ 3. Thông tin thêm...