JAM Software

 • TreeSize Free 8.2
  Hơn

  TreeSize Free 8.2

  JAM Software - 4,9MB - Freeware -
  Mỗi đĩa cứng là quá nhỏ nếu bạn chỉ cần chờ đợi đủ lâu. TreeSize miễn phí sẽ cho bạn biết nơi quý giá space đã đi vào. TreeSize miễn phí có thể được bắt đầu từ trình đơn ngữ cảnh của một thư mục hoặc ổ đĩa và cho bạn thấy kích thước của … Thông tin thêm...
 • TreeSize Professional 8.3.2.1665
  Hơn

  TreeSize Professional 8.3.2.1665

  JAM Software - 19,4MB - Commercial -
  TreeSize Professional là một trình quản lý không gian đĩa cứng mạnh mẽ và linh hoạt cho Windows 95/98/NT. tìm ra thư mục nào là lớn nhất trên ổ đĩa của bạn và khôi phục Megabyte trên nó. Thông tin thêm...
 • UltraSearch 3.3.0.752
  Hơn

  UltraSearch 3.3.0.752

  JAM Software - 4,5MB - Freeware -
  Spotify tìm kiếm các tập tin trên ổ đĩa NTFS địa phương và cung cấp các kết quả trong vòng vài giây. Spotify không sử dụng một chỉ số được xây dựng trước đó hoặc quá trình nền, nó đạt được tốc độ của nó bằng cách làm việc trực tiếp trên … Thông tin thêm...
 • Heavyload 3.5
  Hơn

  Heavyload 3.5

  JAM Software - 1,9MB - Freeware -
  HeavyLoad được inteded để căng thẳng tất cả các nguồn lực của một máy tính (như CPU, RAM, đĩa cứng, mạng, Hệ điều hành, vv) để kiểm tra, nếu nó sẽ chạy đáng tin cậy dưới tải nặng. Thông tin thêm...
 • ShellBrowser Components Delphi Edition 10.4.2
  Hơn

  ShellBrowser Components Delphi Edition 10.4.2

  JAM Software - 15,8MB - Shareware -
  The ShellBrowser component set gives a Delphi programmer easy access to the Windows Shell functionality. The TJamShellList, TJamShellTree and TJamShellCombo components look and behave exactly like the corresponding parts of the Explorer. Thông tin thêm...
 • SmartBackup final
 • SpamAware 5.1
  Hơn

  SpamAware 5.1

  JAM Software - Freeware -
  Everyone owning an email address knows these annoying mails you receive. The number of spam mails running around is continuously increasing so everyone has to spend more time on sorting out good mails from spam. Thông tin thêm...
 • SpaceObServer 6.1
  Hơn

  SpaceObServer 6.1

  JAM Software - 4,2MB - Shareware -
  SpaceObServer is a hard disk space manager for Windows ME/2000/XP/2003/Vista. It consists of a system service named SpaceObServerListener that executes the scans for the selected file system trees and stores the collected information in a … Thông tin thêm...
 • ShellBrowser .Net Edition 6.0
  Hơn

  ShellBrowser .Net Edition 6.0

  JAM Software - 1,6MB - Shareware -
  The ShellBrowser .Net Edition is a set of UI controls that look and behave exactly like the Windows Explorer. The ShellListView and ShellTreeView controls imitate the corresponding parts of the Windows Explorer, including correct icons … Thông tin thêm...
 • TreeSize Free (32 бита)