HDCleaner

  • HDCleaner 3.1.9.2
    Hơn

    HDCleaner 3.1.9.2

    HDCleaner - Freeware -
    HDCleaner xóa đĩa cố định và loại bỏ các rác thải tập tin không cần thiết từ tất cả các ổ đĩa có sẵn.Các nhóm quan trọng nhất của các tập tin, về BAK, CHK, GID, ~ * *, TMP, trước khi cấu hình đã và cần phải được chỉ được chọn.HDCleaner là … Thông tin thêm...