Google

 • Google Drive 60.0
  Hơn

  Google Drive 60.0

  Google - Freeware -
  Google Drive là ở khắp mọi nơi bạn đang — trên web, trong nhà của bạn, tại văn phòng và trên đường đi. Do đó, ở bất cứ đâu, công cụ của bạn chỉ là... có. Sẵn sàng để đi, sẵn sàng để chia sẻ. Bắt đầu với 5 GB miễn phí. Thông tin thêm...
 • Google Earth 7.3.4.8642
  Hơn

  Google Earth 7.3.4.8642

  Google - 0,8MB - Freeware -
  Google Earth là một thế giới ảo, bản đồ và chương trình thông tin địa lý mà ban đầu được gọi là Earth Viewer, và được tạo ra bởi Keyhole, Inc, một công ty được mua lại bởi Google vào năm 2004. Thông tin thêm...
 • Google Earth Plug-in 7.1.5.1557
  Hơn

  Google Earth Plug-in 7.1.5.1557

  Google - 0,8MB - Freeware -
  Google Earth Plugin - thế giới 3D trong trình duyệt của bạn. Google Earth Plugin là một plugin trình duyệt web cho phép bạn điều hướng và khám phá dữ liệu địa lý trên thế giới 3D trên nhiều của các trang web. Thông tin thêm...
 • Google+ Auto Backup 1.0.27.161
  Hơn

  Google+ Auto Backup 1.0.27.161

  Google - 16,8MB - Shareware -
  Sao lưu các công cụ cho phép bạn chọn thư mục bạn muốn sao lưu tự động và thậm chí đã hỗ trợ cho SD thẻ. Google + tự động sao lưu hoạt động trong nền, giống như Google Music Manager và Google ổ đĩa cho máy tính để bàn.Để có được tự động … Thông tin thêm...
 • Nik Collection 1.2.11
  Hơn

  Nik Collection 1.2.11

  Google - 468MB - Shareware -
  Nik Collection là một bộ miễn phí bổ sung cho các ứng dụng tương thích đồ họa như Photoshop và những người khác. Thông tin thêm...
 • Google Talk 1.0.0.105
  Hơn

  Google Talk 1.0.0.105

  Google - 1,5MB - Freeware -
  Google Talk - Chat với gia đình và bạn bè qua Internet miễn phí.Dưới đây là một số tính năng chính của "Google Talk":Nhắn tin tức thời-trò chuyện với tất cả của bạn địa chỉ liên hệ Google Talk và Gmail trong thời gian thực. Thông tin thêm...
 • Google Ads Editor
  Hơn

  Google Ads Editor

  Google - Shareware -
  Google Ads Editor là một ứng dụng miễn phí, có thể tải xuống cho phép bạn làm việc ngoại tuyến và thực hiện các thay đổi lớn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thông tin thêm...
 • Google Keep
 • Google Earth VR
 • Google Gears 0.5.3600
  Hơn

  Google Gears 0.5.3600

  Google - Open Source -
  Gears is an open source project that enables more powerful web applications, by adding new features to web browsers. Thông tin thêm...