Geoff Hutchison

 • Avogadro 1.0.3
  Hơn

  Avogadro 1.0.3

  Geoff Hutchison - Open Source -
  Avogadro là một trình soạn thảo phân tử tiên tiến được thiết kếcho Cross-Platform sử dụng trong tính toánhóa học, mô hình phân tử, tin sinh học,Khoa học vật liệu, và các lĩnh vực liên quan. Thông tin thêm...
 • Open Babel
  Hơn

  Open Babel

  Geoff Hutchison - Open Source -
  Open Babel is a community-driven scientific project including both cross-platform programs and a developer library designed to support molecular modeling, chemistry, and many related areas, including interconversion of file formats and … Thông tin thêm...