FreeFileSync

  • FreeFileSync 10.2
    Hơn

    FreeFileSync 10.2

    FreeFileSync - 13,9MB - Open Source -
    FreeFileSync là một mã nguồn mở thư mục so sánh và đồng bộ hóa công cụ. Nó tối ưu hóa cho hiệu suất cao nhất và khả năng sử dụng mà không có giao diện giao diện người dùng bị hạn chế hoặc bị quá tải. Thông tin thêm...