Default Tab

  • Default Tab 2.6.1
    Hơn

    Default Tab 2.6.1

    Default Tab - Shareware -
    tab mặc định là một đặc tính của bộ điều khiển thu âm chứ không phải là trình điều khiển kỷ lục. Tuy nhiên, nó sẽ được dễ dàng, đủ để thêm một tùy chọn getDefaultTab phương pháp ghi trình điều khiển có thể được sử dụng để ghi đè mặc định … Thông tin thêm...